Atlas českých dějin

Atlas českých dějin

Atlas českých dějin

Atlas českých dějin (1. díl – do r. 1618)

Vydání: 2018 (2.)

Rozsah: 88 s., Vazba: sešitová
Formát: 230 × 230 mm, Papír: křída 100 g

ISBN: 978-80-7393-450-7, EAN: 9788073934507

Cena: 199,- Kč

Koupit s 10% slevou

 

Atlas určený pro všechny typy středních škol a vyšší ročníky víceletých gymnázií mapuje vývoj českých dějin od pravěku do počátku třicetileté války.

Každá kapitola je uvedena textovou dvoustranou se stručnou charakteristikou období (obraz krajiny, přehled dějin, hospodářství, kultury a společnosti). Následují stránky s barevnými historickými mapami územního vývoje českého státu, historických sídel, významných událostí, válek atd. Mapy jsou doplněny ilustracemi významných osobností, ukázkami architektonických stylů, uměleckých předmětů a přibližující každodenní život. V závěru každé kapitoly najdete časovou přímku, srovnávající nejdůležitější historické události daného období v českých zemích a v Evropě a stránku ilustrací popisující způsob života v této době. Atlas je ukončen výběrovým rejstříkem názvů použitých v mapách. Autorkou atlasu je prof. dr. Eva Semotanová, DrSc., vědecká pracovnice Historického ústavu AV ČR a profesorka Filozofické fakulty UK.

Z obsahu:

I. České země v pravěku
II. České země v 6.–9. století – Sámova říše, Velká Morava
III. České země v 10.–12. století – Přemyslovské knížectví
IV. České země ve 13. a počátkem 14. století – Přemyslovské království
V. České země ve 14. století – Lucemburkové
VI. České země v 1. pol. 15. století – Husitství
VII. České země ve 2. pol. 15. století – Jiří z Poděbrad, Jagellonci
VIII. České země v 16. a poč. 17. století – Stavovská monarchie

 

2. vydání

Vydala a zpracovala

Kartografie PRAHA, a. s.

Odpovědný redaktor

RNDr. Lenka Olivová

Technická redaktorka

Ing. Jana Sládková

Didaktické zpracování a odborný obsah

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

Ilustrace

ak. mal. Dagmar Ježková a ak. mal. Jiří Petráček

Grafická úprava

Blanka Holkovičová

Tisk

Tiskárna Libertas, a. s., Praha

Vyšlo v roce 2018, 2. vydání.

1. vydání 2004.

© Kartografie PRAHA, a. s. 2018


ACD 2dil_obalka_2014.indd

Atlas českých dějin (2. díl – od r. 1618)

Vydání: 2015 (2.)

Rozsah: 88 s., Vazba: sešitová
Formát: 230 × 230 mm, Papír: křída 100 g

ISBN: 978-80-7393-343-2, EAN: 9788073933432

Cena: 199,- Kč

Koupit s 10% slevou

 

Atlas určený pro všechny typy středních škol a vyšší ročníky víceletých gymnázií mapuje vývoj českých dějin od roku 1618.

Atlas plynule navazuje na úspěšný první díl. Na mapách je sledován územní, kulturní i hospodářský vývoj našeho státu a jeho obyvatelstva od r. 1618 až po současnost. Mapy doplňuje množství grafů, dobových erbů a vlajek, portrétů významných osobností politického i kulturního života, doplněných důležitými životopisnými údaji, ilustrace významných architektonických památek, hospodářských i technických fenoménů doby a mnoho dalšího. Každá z etap historického vývoje českého státu je uvozena stručným historickým výkladem, charakterizujícím celé období (obraz krajiny, hospodářství, kultury, společnosti, přehled dějin) a zakončena stránkou ilustrací popisující způsob života v této době a časovou přímkou s nejvýznamnějšími událostmi u nás, v Evropě i ve světě.
Atlas vznikl ve spolupráci s významnou historičkou českých dějin prof. Evou Semotanovou, ilustracemi ho opatřili oblíbení výtvarníci Dagmar Ježková a Jiří Petráček.

Novinky ve 2. vydání

  • Nově byla přidána kapitola č. IX Česká republika po roce 1993, která mapuje prvních dvacet let samostatné ČR – vstup do NATO a EU, změny ve společnosti, hospodářství i krajině
  • Aktualizovány byly i údaje v předchozích kapitolách, zejména na základě aktuálních poznatků o našich dějinách.
  • Druhému vydání byla prodloužena doložka MŠMT na šest let, do roku 2021.

Z obsahu:

  1. České země v době pobělohorské
  2. Osvícenství a občanská společnost v habsburské monarchii
  3. První světová válka a vznik Československé republiky
  4. Druhá světová válka a protektorát
  5. Poválečné Československo
  6. Česká republika po roce 1993
  7. Rejstřík vybraných pojmů

2. vydání

Vydala a zpracovala

Kartografie PRAHA, a. s.

Odpovědný redaktor

Mgr. Jan Ptáček

Technická redaktorka

Ing. Jana Sládková

Didaktické zpracování a odborný obsah

Prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

Ilustrace

ak. mal. Dagmar Ježková a ak. mal. Jiří Petráček

Spolupráce na mapách

Mgr. Vilém Petrunčík, Ing. Pavel Seemann

Grafická úprava

Blanka Holkovičová

Tisk

Tiskárna Libertas, a. s., Praha

Vyšlo v roce 2015

© Kartografie PRAHA, a. s. 2015

Vkládání komentářů je uzavřeno