Atlas světových dějin

Atlas světových dějin (1. díl)

Atlas světových dějin (1. díl, Pravěk – středověk)

Vydání: 2009 (1. vydání, 9. dotisk)

Rozsah: 52 s., Vazba: sešitová

Formát: 230 × 230 mm, Papír: křída 100 g

ISBN: 80-7011-343-X, EAN: 9788070113431

Cena: 129,- Kč

Koupit s 10% slevou

 

Atlas světových dějin je určen pro střední školy a je ideální učební pomůckou při výuce dějepisu.

Jednotlivé mapy zobrazují historický vývoj v Evropě a na celém světě a obsahují nejen územně-politický, ale i hospodářský, náboženský a kulturní vývoj od pravěku do současnosti. Atlas doplňují mapky historických měst, barevné ilustrace a časové přímky. Praktickou součástí je rozsáhlý rejstřík názvů.

Z obsahu:

 • Svět v paleolitu a mezolitu
 • Evropa v době bronzové a halštadské
 • Blízký východ, Fénicie a Palestina
 • Řecká a helénistická kulturní střediska
 • Perská a Makedonská říše
 • Starověká Itálie
 • Evropa v VII. a VIII. století
 • Arabové a rozšíření Islámu
 • Evropa kolem roku 1000
 • Náboženské poměry od V. do XI. století
 • Severní a střední Evropa od IX. do XIV. století
 • Západní Evropa od X. do XV. století
 • Asie od VI. do XII. století
 • Zeměpisné objevy
 • Renesanční umění
 • Reformace a protireformace
 • … a mnoho dalších

1. vydání, 9. dotisk

Vydala a zpracovala

Kartografie PRAHA, a. s.

Odpovědný redaktor

Mgr. Jan Ptáček

Technická redaktorka

Ing. Jana Sládková

Odborný obsah map

PhDr. Petr Cafourek, CSc.

Tisk

Tiskárna Libertas, a. s., Praha

Vyšlo v roce 2015

© Kartografie PRAHA, a. s. 2015

Atlas světových dějin (2. díl)

Atlas světových dějin (2. díl, Středověk – novověk)

Vydání: 2004 (1. vydání, 4. dotisk)

Rozsah: 56 s., Vazba: sešitová

Formát: 230 × 230 mm, Papír: křída 100 g

ISBN: 80-7011-344-8, EAN: 9788070113448

Cena: 129,- Kč

Koupit s 10% slevou

 

Atlas světových dějin je určen pro střední školy a je ideální učební pomůckou při výuce dějepisu.

Druhý díl atlasu světových dějin je určen především pro střední školy, mnoho zajímavých informací v něm najde i široká veřejnost. Jednotlivé mapy zobrazují historický, územní i politický vývoj na celém světě, veliký důraz je kladen na světové válečné konflikty, v jejichž důsledku došlo k rozsáhlým geografickým změnám. Přehledně je zobrazen nejen územně-politický, ale i hospodářský, náboženský a kulturní vývoj od středověku do současnosti. Atlas je doplněn praktickým rozsáhlým rejstříkem názvů.

Z obsahu:

 • Třicetiletá válka v letech 1618–1648
 • Národní a demografické poměry v druhé polovině 17. století
 • Afrika do konce 18. století
 • Asie v 16. a 17. století
 • Amerika do konce 18. století
 • Velká francouzská revoluce
 • Evropa v letech 1806–1815
 • Sjednocení Itálie a Německa
 • Revoluce a lidová hnutí 1830–1870
 • Ruská revoluce 1905–1907
 • Světová migrace od 16. století do roku 1914
 • Formy státních zřízení 1847–1914
 • Severní, Východní a Jižní Asie od začátku 19. století do roku 1914
 • První světová válka v letech 1914–1918
 • Evropa, Asie a Amerika mezi světovými válkami
 • Druhá světová válka v Evropě a v Africe
 • Územní změny v důsledku druhé světové války
 • Rozpad koloniálního systému
 • Války a ozbrojené konflikty ve světě v letech 1950–1991
 • … a mnoho dalších

1. vydání, 4. dotisk

Vydala a zpracovala

Kartografie PRAHA, a. s.

Odpovědný redaktor

RNDr. Eva Klímová

Technická redaktorka

Věra Arensteinová

Vyšlo v roce 2004

© Kartografie PRAHA, a. s. 2004

 

Vkládání komentářů je uzavřeno