České dějiny – stručný přehled

České dějiny – stručný přehled

České dějiny – stručný přehled

Vydání: 2016 (4.)

Rozsah: 36 s., Vazba: sešitová
Formát: 149 × 210 mm, Papír: křída 100 g

ISBN: 978-80-7393-418-7, EAN: 9788073934187

Cena: 59,- Kč

Koupit s 10% slevou

Útlá brožura nabitá informacemi o naší historii, tak by se dal jednoduše charakterizovat titul, který vám představujeme. Určitě skvěle poslouží jako rychlý rádce o zásadních událostech našich dějin nebo pomocník při orientaci ve významných datech naší historie.

Aktualizované vydání publikace podává stručný přehled vývoje českých dějin (od počátku české státnosti až po dobu současnou). Vývoj je rozdělen do 16 základních kapitol (Velká Morava, Přemyslovské knížectví, stát za Přemysla Otakara II., za posledních Přemyslovců, za vlády Lucemburků, období husitství, stát za Jiřího z Poděbrad, doba Jagellonského soustátí, český stát v habsburské monarchii v 16., 17., 18. století, po rozpadu habsburské monarchie, doba vzniku samostatného Československa, protektorát Čechy a Morava, poválečné Československo (do roku 1960), republika v proměnách 1960–1992, samostatná Česká republika). Ke každé kapitole je vypracován doprovodný text, jednoduchá mapka, časová přímka, dobové ilustrace. Publikace je připravena ve spolupráci s prof. Evou Semotanovou z Historického ústavu Akademie věd ČR.

Z obsahu:

I. Velká Morava
II. Český stát – Přemyslovské knížectví
III. Český stát za Přemysla Otakara II
IV. Český stát za posledních Přemyslovců
V. Český stát za vlády Lucemburků
VI. Husitství
VII. Český stát za Jiřího z Poděbrad
VIII. Jagellonské soustátí
IX. Český stát v habsburské monarchii (16. a 17. století)
X. Český stát v habsburské monarchii (18. století)
XI. Český stát v habsburské monarchii (19. a počátek 20. století)
XII. Samostatné Československo
XIII. České země za druhé světové války
XIV. Poválečné Československo
XV. Československo v proměnách
XVI. Samostatná Česká republika

4. vydání

Vydala a zpracovala

Kartografie PRAHA, a. s.

Odpovědný redaktor

RNDr. Lenka Olivová

Technická redaktorka

Ing. Jana Sládková

Didaktické zpracování a odborný obsah

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

Ilustrace

ak. mal. Dagmar Ježková

Grafická úprava

Blanka Holkovičová, obálka Miloš Skřivánek

Tisk

Tiskárna Libertas, a. s., Praha

Vyšlo v roce 2016, 4 vydání. První vydání v roce 1998.

© Kartografie PRAHA, a. s. 2016

 

Vkládání komentářů je uzavřeno