Dějiny 20. století

Dějiny 20. století

Dějiny 20. století – dějepisný atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia

Vydání: 2018 (2. vydání, 1. dotisk)

Rozsah: 60 s., Vazba: sešitová
Formát: 230 × 230 mm, Papír: křída 100 g

ISBN: 978-80-7393-388-3, EAN: 9788073933883

Cena: 149,- Kč

Koupit s 10% slevou

 

Dějepisný atlas určený pro všechny typy základních škol a víceletá gymnázia mapuje vývoj dějin 20. století. 

Titul, který je další součástí ucelené řady dějepisných atlasů určené pro 2. stupeň základních škol a víceletá gymnázia. Zahrnuje období od r. 1918 do současnosti. Úvodní část je věnována politické, hospodářské a vojenské spolupráci států světa, politický a kulturní vývoj v Evropě a mimoevropských oblastech je zobrazen v časových přímkách. Mapová část se skládá z 10 oddílů. Každý obsahuje stručnou charakteristiku daného období, pracovní otázky, barevné dějepisné mapy, barevné ilustrace architektury, vědy, umění a fotografií významných osobností. Atlas je ukončen výběrovým rejstříkem názvů.

Přehled kapitol:

  1. Zrod Versailleského systému (1918–1923)
  2. Mezi světovými válkami (1918–1939)
  3. Zlatá dvacátá léta (1920–1929)
  4. Od krize hospodářské ke krizi společenské (1929–1939)
  5. Svět ohrožený fašismem a nacismem (1939–1943)
  6. Cesta k vítězství nad fašismem a nacismem (1943–1945)
  7. Rozdělený svět (1945–1989)
  8. Od železné opony k pádu komunismu (1945–2000)
  9. Spolupráce a konflikty na sklonku tisíciletí (2. poloviny 20. století)
  10. Konflikty v pohybu (2. polovina 20. století)

2. vydání

Vydala a zpracovala

Kartografie PRAHA, a. s.

Odpovědný redaktor

Mgr. Jan Ptáček

Technická redaktorka

Ing. Jana Sládková

Didaktické zpracování a odborný obsah

Autorský kolektiv ASUD pod vedením PaedDr. Heleny Mandelové

Ilustrace

ak. mal. Dagmar Ježková

Grafická úprava

Vladimír Vimr

Tisk

Tiskárna Libertas, a. s., Praha

Vyšlo v roce 2018 (2. vydání, 1. dotisk), 1. vydání v roce 2001.

© Kartografie PRAHA, a. s. 2018

 

Vkládání komentářů je uzavřeno