Novověk I

Novověk I

Novověk I – dějepisný atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia

Vydání: 2019 (2. vydání, 2. dotisk)

Rozsah: 42 s., Vazba: sešitová
Formát: 230 × 230 mm, Papír: křída 100 g

ISBN: 978-80-7393-211-4, EAN: 9788073932114

Cena: 129,- Kč

Koupit s 10% slevou

 

Atlas určený pro všechny typy základních škol a víceletá gymnázia mapuje vývoj dějin v období počátku novověku. 

Další z ucelené řady sešitových atlasů pro ZŠ a víceletá gymnázia přináší detailní mapové zpracování dějin od zámořských plaveb do poloviny 18. století. Na úvod jsou v praktickém přehledu znázorněny nejdůležitější objevy lidského umu a poznání, následuje podkapitola o zámořských objevech, doplněna medailony významných mořeplavců a objevitelů a časová přímka důležitých historických událostí. Mapová část obsahuje stručnou charakteristiku daného období, pracovní otázky pro samostatnou práci žáků a názorné vícebarevné mapy doplněné barevnými ilustracemi předmětů, architektury, umění a způsobu života. Mapy znázorňují nejen územní a politický vývoj, zaměřují se také na ostatní lidské činnosti, kulturu, zemědělství, výrobu, cestování. Každá kapitola je opět uvedena textovou částí. Titul je doplněn výběrovým rejstříkem názvů. Autorkou atlasů je PhDr. Helena Mandelová s kolektivem.

Z obsahu:

I. Století zámořských objevů

II. Evropa a její velmoci v 16. století

III. Reformace a renesance v Evropě a v Českých zemích

IV. Svět v 17.–18. století

V. Třicetiletá válka

VI. Evropa v období baroka

VII. České království v Habsburské monarchii

 

2. vydání, 2. dotisk

Vydala a zpracovala

Kartografie PRAHA, a. s.

Odpovědná redaktorka

RNDr. Lenka Olivová

Technická redaktorka

Ing. Jana Sládková

Kartografické zpracování

Hana Hrstková, Jaroslav Dokoupil, Mgr. Vilém Petrunčík

Didaktické zpracování a odborný obsah

Autorský kolektiv ASUD pod vedením PaedDr. Heleny Mandelové

Ilustrace

ak. mal. Dagmar Ježková

Grafická úprava

Vladimír Vimr

Tisk

Tiskárna GRASPO CZ, a. s., Praha

Vyšlo v roce 2019 (2. vydání, 2. dotisk), 1. vydání v roce 1997.

© Kartografie PRAHA, a. s., 2019

 

Vkládání komentářů je uzavřeno