Novověk II

Novověk II

Novověk II – dějepisný atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia

Vydání: 2017 (1. vydání, 5. dotisk)

Rozsah: 48 s., Vazba: sešitová
Formát: 230 × 230 mm, Papír: křída 100 g

ISBN: 978-80-7011-470-4, EAN: 9788070114704

Cena: 129,- Kč

Koupit s 10% slevou

 

Dějepisný atlas určený pro všechny typy základních škol a víceletá gymnázia mapuje vývoj dějin novověku od průmyslové revoluce. 

Sešitové atlasy pro ZŠ a víceletá gymnázia tvoří ucelenou řadu dějepisných atlasů. Jsou vždy rozděleny do dvou částí. Úvodní je věnována technice, architektuře, objevům a vynálezům a je doplněna ilustrovanými časovými přímkami. Mapová část obsahuje stručnou charakteristiku daného období, pracovní otázky pro samostatnou práci žáků a názorné vícebarevné mapy doplněné barevnými ilustracemi předmětů, architektury, umění a způsobu života v daném historickém období. Atlas je zakončen výběrovým rejstříkem názvů.

K Atlasu je k dispozici Metodická příručka pro učitele.

Koupit Metodickou příručku v e-shopu

Z obsahu:

I. Svět ve století průmyslové revoluce

II. Evropa za Francouzské revoluce a Napoleonských válek

III. Evropa v období klasicismu a romantismu

IV. Revoluce v Evropě v období 1848–1849

V. Svět ovládaný velmocemi (1870–1914)

VI. Evropa v období technickovědecké revoluce

VII. Země Koruny české v Rakousko-Uherské monarchii

VIII. První světová válka

1. vydání, 4. dotisk

Vydala a zpracovala

Kartografie PRAHA, a. s.

Odpovědný redaktor

Mgr. Jan Ptáček

Technická redaktorka

Ing. Jana Sládková

Kartografické zpracování

Hana Hrstková, Jaroslav Dokoupil, Mgr. Vilém Petrunčík

Didaktické zpracování a odborný obsah

Autorský kolektiv ASUD pod vedením PaedDr. Heleny Mandelové

Ilustrace

ak. mal. Dagmar Ježková

Grafická úprava

Vladimír Vimr

Tisk

Tiskárna Libertas, a. s., Praha

Vyšlo v roce 2017 (5. dotisk), 1. vydání v roce 1998.

© Kartografie PRAHA, a. s. 2017

 

Vkládání komentářů je uzavřeno