Pravěk, starověk

Pravěk a Starověk

Pravěk, starověk – dějepisný atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia

Vydání: 2017 (1. vydání, 3. dotisk)

Rozsah: 30 s., Vazba: sešitová
Formát: 230 × 230 mm, Papír: křída 100 g

ISBN: 978-80-7011-340-0, EAN: 9788070113400

Cena: 129,- Kč

Koupit s 10% slevou

 

Atlas určený pro všechny typy základních škol a víceletá gymnázia mapuje vývoj dějin v období pravěku a starověku. 

Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je prvním z ucelené řady dějepisných atlasů. Přináší historický vývoj v období pravěku a starověku, od počátků lidského druhu do pádu Říma. Každá kapitola je uvedena textovou částí, která připomíná nejdůležitější události daného časového období. Mapová část obsahuje stručnou charakteristiku jednotlivých období, pracovní otázky pro samostatnou práci žáků a názorné vícebarevné mapy doplněné barevnými ilustracemi předmětů architektury, umění a způsobu života. Titul je doplněn výběrovým rejstříkem názvů. Autorkou atlasů je PhDr. Helena Mandelová s kolektivem.

Z obsahu:

I. Vývoj země a člověka

II. Svět a Evropa sběračů a lovců

III. První zemědělci a řemeslníci

IV. Nejstarší státy

V. Starověké Řecko, kolébka evropské civilizace

VI. Římské impérium, největší velmoc starověku

1. vydání

Vydala a zpracovala

Kartografie PRAHA, a. s.

Odpovědný redaktor

Mgr. Jan Ptáček

Technická redaktorka

Ing. Jana Sládková

Didaktické zpracování a odborný obsah

Autorský kolektiv ASUD pod vedením PaedDr. Heleny Mandelové

Ilustrace

ak. mal. Dagmar Ježková

Grafická úprava

Vladimír Vimr

Tisk

Tiskárna Libertas, a. s., Praha

Vyšlo v roce 2017. 1. vydání v roce 2003.

© Kartografie PRAHA, a. s., 2017

 

Vkládání komentářů je uzavřeno