Středověk

Středověk

Středověk – dějepisný atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia

Vydání: 2017 (1. vydání, 5. dotisk)

Rozsah: 42 s., Vazba: sešitová
Formát: 230 × 230 mm, Papír: křída 100 g

ISBN: 978-80-7011-372-1, EAN: 9788070113721

Cena: 129,- Kč

Koupit s 10% slevou

 

Atlas určený pro všechny typy základních škol a víceletá gymnázia mapuje vývoj dějin v období středověku. 

Sešitový atlas pro ZŠ a víceletá gymnázia je pokračováním úspěšného titulu o pravěku a starověku. Návaznost je zajištěna úvodní opakovací kapitolou. Následuje praktická a přehledná časová přímka Evropa v období středověku a znázornění jednotlivých panovnických dynastií. V jednotlivých kapitolách pak atlas přináší podrobné zpracování vývoje světa a Evropy ve středověku. Každá kapitola je opět doplněna textovým úvodem, mapová část obsahuje stručnou charakteristiku daného období, pracovní otázky pro samostatnou práci žáků a názorné vícebarevné mapy doplněné barevnými ilustracemi předmětů architektury, umění a způsobu života ve středověku. Mapy znázorňují nejen územní a politický vývoj, zaměřují se také na ostatní lidské činnosti, kulturu, zemědělství, výrobu, cestování. Titul je doplněn výběrovým rejstříkem názvů.

Z obsahu:

I. Svět a Evropa na prahu raného středověku

II. Státy raného středověku v 9.–10. století

III. Svět a Evropa na konci raného středověku

IV. Velké civilizace v období vrcholného středověku

V. Evropa v období vrcholného středověku

VI. České království za Přemyslovců a Lucemburků

VII. České království v období husitském, poděbradském a Jagellonském

1. vydání, 4. dotisk

Vydala a zpracovala

Kartografie PRAHA, a. s.

Odpovědný redaktor

RNDr. Lenka Olivová

Technická redaktorka

Ing. Jana Sládková

Didaktické zpracování a odborný obsah

Autorský kolektiv ASUD pod vedením PaedDr. Heleny Mandelové

Ilustrace

ak. mal. Dagmar Ježková

Grafická úprava

Vladimír Vimr

Tisk

Tiskárna Libertas, a. s., Praha

Vyšlo v roce 2017 (5. dotisk), 1. vydání v roce 1996.

© Kartografie PRAHA, a. s. 2017

 

Vkládání komentářů je uzavřeno