Jižní oceán v novém vydání Školního atlasu světa

Jižní oceán

Jižní oceán

Jednou z novinek 4. vydání Školního atlasu světa je Jižní oceán. Uvědomujeme si, že ne každý o něm ví, tak bychom vám rádi připomněli náš příspěvek z loňského roku, ve kterém jsme tento pojem rozebírali…

Námořníci údajně znají Jižní oceán již od nepaměti, občas jej nazývají Jižní ledový oceán nebo Antarktický oceán, nicméně geografové a především hydrologové o něm začínají hlasitěji mluvit až v posledních desetiletích. Důvod, proč jsme se s ním nesetkávali dříve, je ten, že se všichni sice shodnou, že se jedná o tu obrovskou masu studené vody, která omývá Antarktidu, ale nemohou se domluvit, kde je jeho severní hranice. V podstatě existují dva základní názory na jeho severní ohraničení.

Část geografů považuje za Jižní oceán vody jižně od Západního příhonu (někdy též Antarktický cirkumpolární proud), největšího mořského proudu na světě, který obtéká celou Antarktidu.

Druhý názor považuje za severní hranici Jižního oceánu 60° jižní zeměpisné šířky. Tuto definici podporuje i Mezinárodní hydrografická organizace (MHO), která ji schválila již v roce 2002. Nicméně dodnes ji oficiálně nezveřejnila, takže ani v tomto případě se nemůžeme opřít o názor skutečné autority.

A aby to nebylo vůbec jednoduché, australští geografové neuznávají ani jeden z těchto návrhů a sami označují za Jižní oceán veškeré vody na jih od Austrálie.

V každém případě se v poslední době s tímto pojmem v našich mapách již běžně setkáte a do školního atlasu světa jsme ho přidali právě nyní. Jeho popis umísťujeme tak, aby splňoval kritérium MHO, čímž vlastně odpovídá i všem ostatním vymezením. Mapu si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Podobně vám představíme a vysvětlíme i další novinky ze školního atlasu. A jen připomínáme, že v souvislosti s novým vydáním jsme sekci Ke stažení rozčlenili do rubrik, kde naleznete všechny mapy, které uvolňují v našich atlasech místo mapám s aktuálními tématy světa.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.