Nově na portálu i dějepisné atlasy

Obrázek do příspěvku

Ukázka dějepisné mapy z Atlasu světových dějin

Na základě vašich ohlasů jsme se rozhodli, že portál www.skolniatlassveta.cz pojmeme více komplexněji a budeme zde poskytovat kompletní kartografický servis pro školy, tedy nejen do hodin zeměpisu. Rádi bychom tak oslovili i vyučující a studenty dalších předmětů, kde se mapy dají využívat.

Pro začátek jsme přidali novou rubliku Dějepisné atlasy, neboť právě v dějepisu má mapa svou nenahraditelnou roli. Otevře dětem prostor porozumět geografickému kontextu dějin a především umožní názorné srovnávání rozložení územních celků v čase. Děti pak snadno porovnají historická území v dějepisných atlasech s těmi současnými v atlasech zeměpisných. Právě mezioborové vazby dětem pomohou snáze porozumět a interpretovat nabyté znalosti. Neváhejte tedy a využijte naše dějepisné atlasy ve vašich hodinách dějepisu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.