Planeta Země

Planeta Země

Planeta Země – od pólu k pólu

Vydání: 2013 (1. vydání)

Rozsah: 80 s., Vazba: brožovaná (V4)
Formát: 230 × 320 mm, Papír: křída 120 g

ISBN: 978-80-7393-247-3
EAN: 9788073932473

Cena: 299,- Kč

Koupit s 10% slevou

 

Zcela nová a na českém trhu ojedinělá publikace představuje naši planetu trochu jiným způsobem, než jsme zvyklí z atlasů světa, různých encyklopedií a lexikonů. Její autor, Milan Holeček, nás seznámí se Zemí jako pestrou mozaikou, složenou z různorodých podnebných pásů.

Kniha je rozdělena do dvou částí. V první Planetě Zemi nám autor představuje Zemi jako celek, její hlavní vlastnosti, okolnosti jejího vzniku a vývoj až do dnešní podoby. Druhá část, nazvaná Od pólu k pólu, nás provede postupně všemi podnebnými pásy od severu k jihu a seznámí nás s jejich charakteristickými vlastnostmi – klimatem, krajinou, obyvatelstvem, rostlinstvem a živočišstvem, specifickými jevy na souši i ve vodě. Poutavé texty jsou bohatě ilustrovány mapami, fotografiemi, schématy a grafy. Na konci knihy se pak ponoříme do hloubek světových oceánů a vyšplháme se na hřebeny nejvyšších pohoří světa. Publikaci uzavírá rejstřík osob a významných zeměpisných pojmů.

Vybrané kapitoly z knihy:

  • Země – součást vesmíru
  • Vznik, tvar a stavba Země
  • Vznik života na Zemi
  • Vývoj pevnin a oceánů
  • Přírodní tvář Země
  • Od pólu k pólu – podnebné pásy
  • Světový oceán
  • Nejvyšší horstva


PLANETA ZEMĚ
Země – součást vesmíru 4
Vznik, tvar a stavba Země 6
Základní údaje, pohyby Země 8
Poledníky a rovnoběžky 10
Družice Země 12
Vznik života na Zemi 14
Vývoj pevnin a oceánů 16
Podíl souše a oceánů 18
Světový oceán 20
Přírodní tvář Země 24

OD PÓLU K PÓLU
Severní polární pás 28
Severní subpolární pás 34
Severní mírný pás 38
Severní subtropický pás 46
Tropický pás 52
Jižní subtropický pás 60
Jižní mírný pás 64
Jižní subpolární pás 66
Jižní polární pás 68
Světový oceán a podnebné pásy 74
Nejvyšší horstva 78
Obecný a zeměpisný rejstřík 80

PLANETA ZEMĚ

od pólu k pólu

Milan Holeček

1. vydání

Vydala

Kartografie PRAHA, a. s. 2013

Odpovědný redaktor

Jan Ptáček

Technická redaktorka

Jana Sládková

Mapy a grafika

Kartografie Praha, a. s., Antonín Rükl, Jaroslav Synek

Spolupracovali

Petra Havelková, Vilém Petrunčík, Pavel Seemann

Fotografie

Hynek Adámek, Milan Holeček, Jaroslav Jindra, Alena a Jaroslav Klempířovi, Lubomir Kováčik, NASA, Profimedia, Vilém Rudolf, Josef Sekyra, Eduard Velísek, Wikipedia

Grafické zpracování a zlom

Miloš Skřivánek

Obálka

Lucie Ernestová (studio GAO)

Tisk

Tiskárna Libertas, a. s.

ISBN 978-80-7393-330-2

Texty © Milan Holeček
Mapy a grafika © Kartografie PRAHA, a. s., Jaroslav Synek
Fotografie © Hynek Adámek, Milan Holeček, Jaroslav Jindra, Alena a Jaroslav Klempířovi, Lubomir Kováčik, NASA, Profimedia, Vilém Rudolf, Josef Sekyra, Eduard Velísek

Vkládání komentářů je uzavřeno