Další připomínky ke Školnímu atlasu světa

Dne 6. 2. 2018 obdržela Kartografie PRAHA a.s. oznámení o plánované návštěvě diplomatické mise z Marsu.

Představitelé této planety ve svém dopise upozorňují vydavatelství na nevhodné zobrazení planety Mars na straně 8 uvedeného atlasu. Marťanům vadí, že vyobrazení planety Mars je zaměnitelné s vyobrazením planety Venuše a žádají o stažení atlasu ze všech škol.

Plánovaná návštěva diplomatické … více