Vznik nové Chráněné krajinné oblasti Brdy

K 1. lednu roku 2016 vznikne naše 26. chráněná krajinná oblast – Brdy. Kromě území stejnojmenného vojenského újezdu, jenž se ke stejnému datu ruší, bude do CHKO zahrnuta rovněž větší část Přírodních parků Třemšín a Brdy ležících jižně od újezdu. Celková rozloha nově chráněné oblasti tak bude 350 km². Její rozsah je znázorněn na mapě.

CHKO Brdy

Chráněná krajinná oblast Brdy

V souvislosti s rušením Vojenského újezdu Brdy a zmenšením ostatních vojenských prostorů dojde také ke změně hranic krajů a vzniku nových obcí. Na mapě je vidět největší ze změn – hranice mezi Středočeským a Plzeňským krajem se posune více na východ až za Padrťské rybníky. Plzeňský kraj se tak zvětší na úkor kraje Středočeského. Popis všech změn je uveden v zákoně č. 15/2015 Sb. Naše mapy a atlasy budou na tyto změny samozřejmě reagovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.