Žákovský atlas

ŽAKOVSKÝ ATLAS – PRACOVNÍ SEŠIT:

Mapy pro Projekt na str. 5 ke stažení ZDE.

——————————————

Žákovský atlas a pracovní sešit

Nově vznikající Žákovský atlas nabízí informace o mapách, vesmíru, světě, jednotlivých světadílech a zároveň o Česku v jednom komplexním balení. Nabízí tak přehlednou a srozumitelnou alternativu ke stávajícím školním atlasům. Žáci v něm najdou jak jednoduché schematické mapy, tak mapy komplexní syntetické, které pomohou žákům v porozumění. Vše je doplněno množstvím informací v grafech, tabulkách, fotografiích a textech. Nový atlas je určen pro žáky 2. stupně základních škol. Ke koupi bude samostatně nebo ve zvýhodněném balíčku s pracovními sešity.

Pracovní sešit si klade za cíl pomoci dětem se čtením mapy, s interpretací dat zobrazených v mapě a především v porozumění souvislostem z map vyplývajících. Cílem úloh v pracovním sešitu není procvičování znalostí o místopisu, ale naopak přispění k tomu, aby děti pochopily pravý princip geografie jako takové. Součástí jsou i tři projektové úlohy, jejichž řešení vyžaduje větší množství času a nejsou primárně určeny k řešení přímo ve škole. Současně však nabízejí pohled pod pokličku geografie v praxi a umožní dětem, stát se alespoň na pár dní pravými geografy.

Očekávaný termín vydání je září 2019, aktuálně probíhá řízení o schvalovací doložce MŠMT.

Náhled do atlasu

Mapy ke stažení pro potřeby projektu v pracovním sešitě

V rámci projektu na stranách 4 a 5 v pracovním sešitě je možné vybrat si území, na kterém budou plněny úlohy. Mapy pro různá tato území jsou ke stažení ZDE.

Projekt TAČR

Kartografie Praha ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem řeší projekt Technologické agentury České republiky. Cílem projektu je otestovat využitelnost Žákovského atlasu a pracovního sešitu v praxi. V plánu jsou mezioborové diskuze mezi učiteli, vydavateli či kartografy; získání zpětné vazby od cílové skupiny žáků na základní školách; a také vznik specializované publikace pro učitele, která by pomohla s využitím atlasu v hodinách. Projekt je veden pod názvem Implementace mapových dovedností do geografické výuky v rámci nižšího sekundárního vzdělávání s číslem projektu TL02000114. Hlavním řešitelem je PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. V případě dotazů k projektu využijte tyto kontakty:
Jan D. Bláha (UJEP): jd@jackdaniel.cz
Lenka Olivová (Kartografie Praha): olivova@kartografie.cz

Rádi bychom vás také pozvali na úvodní workshop, kde bude atlas představen a pro zájemce bude možnost zapojit se do týmu, který se bude podílet na práci související s tímto projektem. Setkání se bude konat v 10. října 2019 ve 13 hodin v kampusu UJEP. V případě dalších dotazů kontaktuje prosím pana Petra Trahorsche: petr.trahorsch@ujep.cz

Vkládání komentářů je uzavřeno