Školní atlas Afriky, Austrálie, Oceánie a Antarktidy

Afrika, Austrálie, Oceánie a Antarktida – školní atlas

Afrika, Austrálie, Oceánie a Antarktida – školní atlas

Vydání: 2018 (4. vydání)

Doložka MŠMT:  MSMT-20305/2017 dne 1. září 2017 (6 let)

Rozsah: 20 s., Vazba: sešitová
Formát: 230 × 320 mm, Papír: křída 100 g

ISBN: 978-80-7393-488-0, EAN: 9788073934880

Cena: 89,- Kč

Koupit s 10% slevou

Atlas Afriky, Austrálie, Oceánie a Antarktidy je jedním z řady atlasů jednotlivých světadílů, které navazují a prohlubují témata zpracovaná ve Školním atlase světa.

Ve 4. vydání, které má platnou doložku MŠMT do roku 2023, došlo k podrobné aktualizaci všech zeměpisných a statistických údajů. V roce 2014 získal atlas ocenění Kartografické společnosti – Mapa roku 2013.

Novinky ve 4. vydání:

  • Úpravy v politických a obecně zeměpisných mapách, týkající se hranic závislých a sporných území
  • Aktualizace a revize všech map v atlase
  • Aktualizace statistik států a rekordů světadílu
  • Doložka MŠMT prodloužena do roku 2023

Atlas je rozdělen na dvě části – Afriku a Austrálii s Oceánií a Antarktidou. Všechny tři světadíly jsou představeny na obecně zeměpisných mapách, ale především na mnoha tematických mapách. Ty jsou rozděleny na mapy přírody, obyvatelstva a hospodářství. V atlase jsou zařazeny také cvičné strany k hravému a oddechovému procvičování učiva, seznam všech států se základními zeměpisnými charakteristikami a fotografická dvoustrana.

AFRIKA
Vytvoř si vlastní mapu Afriky 2. strana obálky
Státy Afriky, Zeměpisné rekordy Afriky 1

PŘÍRODA
Podnebné oblasti 1 : 80 000 000 1
Úmoří a mořské proudy 1 : 80 000 000
Lednové teploty 1 : 80 000 000 2–3
Červencové teploty 1 : 80 000 000
Fyzická mapa 1 : 40 000 000
Šířková vegetační pásma 1 : 80 000 000
Půdní typy 1 : 80 000 000
Průměrné roční srážky 1 : 80 000 000
Ochrana přírody 1 : 80 000 000

OBYVATELSTVO
Politická mapa 1 : 80 000 000 4–5
Hustota zalidnění 1 : 80 000 000
Přírůstek obyvatel 1 : 80 000 000
Výživa obyvatelstva 1 : 80 000 000
Jazyky 1 : 80 000 000
Náboženství 1 : 80 000 000
Afrika v roce 1923 1 : 80 000 000
Afrika v roce 1965 1 : 80 000 000

HOSPODÁŘSTVÍ
Zemědělství 1 : 80 000 000 6
Těžba a hospodářské oblasti 1 : 80 000 000
Doprava 1 : 80 000 000
Památky a cestovní ruch 1 : 80 000 000

AUSTRÁLIE A OCEÁNIE
Zeměpisné rekordy Austrálie a Oceánie, Antarktidy 7
Státy Austrálie a Oceánie

PŘÍRODA A OBYVATELSTVO
Austrálie a Oceánie – obecně zeměpisná mapa 1 : 40 000 000 8–9
Podnebné oblasti 1 : 80 000 000
Šířková vegetační pásma 1 : 80 000 000
Úmoří a mořské proudy 1 : 80 000 000
Austrálie, Nový Zéland – obecně zeměpisná mapa 1 : 20 000 000 10–11
a) Samoa, Fidži 1 : 20 000 000
Průměrné roční srážky 1 : 80 000 000
Lednové teploty 1 : 80 000 000
Červencové teploty 1 : 80 000 000
Hustota zalidnění 1 : 80 000 000 12
Jazyky 1 : 80 000 000
Náboženství 1 : 80 000 000
Zemědělství 1 : 80 000 000
Těžba a hospodářské oblasti 1 : 80 000 000
Památky a cestovní ruch 1 : 80 000 000

ANTARKTIDA
Antarktida – obecně zeměpisná mapa 1 : 40 000 000 13

PŘÍLOHY
Foto-toulky po Africe 14
Foto-toulky po Austrálii, Oceánii a Antarktidě 15
Rejstřík 16–20
Literatura, vysvětlivky 20
Vytvoř si vlastní mapu Austrálie 3. strana obálky

Vydala

Kartografie PRAHA, a. s.
Ostrovní 30, 110 00 Praha 1
tel.: 221 969 446
e-mail: info@kartografie.cz

Vydání

2018 – 4. vydání
2013 – 3. vydání
2009 – 2. vydání
2005 – 1. vydání

Odpovědný redaktor

Mgr. Jan Ptáček

Technická redaktorka

Ing. Jana Sládková

Koncepce

RNDr. Eva Klímová a Mgr. Petr Karas

Mapy

Mgr. Vilém Petrunčík, Ing. Pavel Seemann

Fotografie

J. Dušek, M. Holeček, J. Kaman, O. Karásek, E. Klímová, J. Smutná, P. Prošek, Z. Thoma

Sazba a zlom

Blanka Holkovičová

Obálka

Ing. arch. Lucie Ernestová (studio GAO)

Tisk

Triangl, a. s.

Mapy © Kartografie PRAHA, a. s. 2005, 2013, 2018

Schválilo MŠMT č.j. MSMT-20305/2017 dne 1. září 2017 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání pro vzdělávací obor Zeměpis s dobou platnosti šest let.

Recenzovali

Mgr. Gabriela Himmelsbergerová, doc. RNDr. Hana Kühnlová, CSc., PaedDr. Jana Peštová (1. vydání), PaedDr. Jana Peštová (2. vydání), RNDr. Josef Herink (4. vydání)

ISBN 978-80-7393-488-0

Vkládání komentářů je uzavřeno