Školní atlas Afriky, Austrálie, Oceánie a Antarktidy

Afrika, Austrálie, Oceánie a Antarktida – školní atlas

Afrika, Austrálie, Oceánie a Antarktida – školní atlas

Vydání: 2013 (3. vydání)

Doložka MŠMT: Platná do 7. 10. 2017 (č. j. 10 939/2011-22/1)

Rozsah: 20 s., Vazba: sešitová
Formát: 230 × 320 mm, Papír: křída 100 g

ISBN: 978-80-7393-337-1, EAN: 9788073933371

Cena: 89,- Kč

Koupit s 10% slevou

 

Atlas Afriky, Austrálie, Oceánie a Antarktidy je posledním z řady atlasů jednotlivých kontinentů, které navazují a prohlubují témata zpracovaná ve Školním atlase světa.

Ve třetím vydání, které má platnou doložku MŠMT do roku 2017, došlo k podrobné aktualizaci všech zeměpisných a statistických údajů. V roce 2014 získal atlas ocenění Kartografické společnosti – Mapa roku 2013.

Novinky ve 3. vydání:

  • Aktualizace a revize všech map v atlase
  • Rozšířený seznam literatury a internetových odkazů
  • Nová moderní obálka
  • Doložka MŠMT prodloužena do roku 2017

Atlas je rozdělen na dvě části – Afriku a Austrálii s Oceánií a Antarktidou. Všechny tři kontinenty jsou představeny na obecně zeměpisných mapách, ale především na mnoha tematických mapách. Ty jsou rozděleny na mapy přírody, obyvatelstva a hospodářství. V atlase jsou zařazeny také cvičné strany k hravému a oddychovému procvičování učiva, seznam všech států se základními zeměpisnými charakteristikami, fotografická dvoustrana a ilustrace typických hospodářských plodin Afriky.


AFRIKA
Vytvoř si vlastní mapu Afriky vnitřní strana obálky
Státy Afriky, Zeměpisné rekordy Afriky 1

PŘÍRODA
Podnebné oblasti 1 : 80 000 000 1
Úmoří a mořské proudy 1 : 80 000 000
Lednové teploty 1 : 80 000 000 2–3
Červencové teploty 1 : 80 000 000
Obecně zeměpisná mapa 1 : 40 000 000
Šířková vegetační pásma 1 : 80 000 000
Půdní typy 1 : 80 000 000
Průměrné roční srážky 1 : 80 000 000
Ochrana přírody 1 : 80 000 000

OBYVATELSTVO
Politická mapa 1 : 80 000 000 4–5
Hustota zalidnění 1 : 80 000 000
Přírůstek obyvatel 1 : 80 000 000
Výživa obyvatelstva 1 : 80 000 000
Jazyky 1 : 80 000 000
Náboženství 1 : 80 000 000
Afrika v roce 1923 1 : 80 000 000
Afrika v roce 1965 1 : 80 000 000

AUSTRÁLIE A OCEÁNIE
Zeměpisné rekordy Austrálie a Oceánie, Antarktidy 7
Státy Austrálie a Oceánie

PŘÍRODA A OBYVATELSTVO
Austrálie a Oceánie – obecně zeměpisná mapa 1 : 40 000 000 8–9
Podnebné oblasti 1 : 80 000 000
Šířková vegetační pásma 1 : 80 000 000
Úmoří a mořské proudy 1 : 80 000 000
Austrálie, Nový Zéland – obecně zeměpisná mapa 1 : 20 000 000 10–11
a) Samoa, Fidži 1 : 20 000 000
Průměrné roční srážky 1 : 80 000 000
Lednové teploty 1 : 80 000 000
Červencové teploty 1 : 80 000 000
Hustota zalidnění 1 : 80 000 000 12
Jazyky 1 : 80 000 000
Náboženství 1 : 80 000 000
Zemědělství 1 : 80 000 000
Těžba a hospodářské oblasti 1 : 80 000 000
Památky a cestovní ruch 1 : 80 000 000

ANTARKTIDA
Antarktida – obecně zeměpisná mapa 1 : 40 000 000 13

PŘÍLOHY
Foto-toulky po Africe 14
Foto-toulky po Austrálii, Oceánii a Antarktidě 15
Co se pěstuje v Africe 16
Rejstřík 17–20
Literatura, vysvětlivky 20
Vytvoř si vlastní mapu Austrálie vnitřní strana obálky

Vydala

Kartografie PRAHA, a. s.
Ostrovní 30, 110 00 Praha 1
tel.: 221 969 446
e-mail: info@kartografie.cz

Vydání

2013 – 3. vydání
2005 – 1. vydání

Odpovědný redaktor

Ing. Pavel Seemann

Technická redaktorka

Ing. Jana Sládková

Koncepce

RNDr. Eva Klímová a Mgr. Petr Karas

Mapy

Mgr. Vilém Petrunčík, Ing. Pavel Seemann

Ilustrace plodin

Milada Kudrnová-Papežová, ak. mal.

Fotografie

J. Dušek, M. Holeček, J. Kaman, O. Karásek, E. Klímová, J. Smutná, P. Prošek, Z. Thoma

Grafické zpracování

Martin Vacek

Obálka

Ing. arch. Lucie Ernestová (studio GAO)

Tisk

Tiskárna Libertas, a. s. Praha

Mapy © Kartografie PRAHA, a. s. 2005, 2013

Ilustrace © M. Kudrnová-Papežová

Schválilo MŠMT č.j. 10 939/2011-22/1 dne 7. října 2011 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání pro vzdělávací obor Zeměpis s dobou platnosti šest let.

Recenzovali

Mgr. Gabriela Himmelsbergerová, doc. RNDr. Hana Kühnlová, CSc., PaedDr. Jana Peštová (1. vydání), PaedDr. Jana Peštová (2. vydání)

ISBN 978-80-7393-337-1

Vkládání komentářů je uzavřeno