Školní atlas Ameriky

Amerika – školní atlas

Amerika – školní atlas

Vydání: 2018 (3. vydání)

Doložka MŠMT: MSMT-20305/2017 ze dne 1. září 2017 (6 let)

Rozsah: 20 s., Vazba: sešitová
Formát: 230 × 320 mm, Papír: křída 100 g

ISBN: 978-80-7393-441-5, EAN: 9788073934415

Cena: 89,- Kč

Koupit s 10% slevou

 

Školní atlas Ameriky je jedním z atlasů světadílů, které doplňují a rozšiřují témata Školního atlasu světa. Vzhledem k jeho ucelenému obsahu, funguje i zcela samostatně, jako atlas zaměřený na kontinent západní polokoule.

V roce 2018 vyšlo 3. vydání, které má platnou doložku MŠMT do roku 2023. Doložky jsou u všech našich školních titulů pravidelně prodlužovány.

Novinky ve 3. vydání:

  • Úpravy v politických a obecně zeměpisných mapách, týkající se hranic závislých a sporných území
  • Aktualizace a revize všech map v atlase
  • Aktualizace statistik států a rekordů světadílu
  • Doložka MŠMT prodloužena do roku 2023

Stejně jako ostatní atlasy z této řady, obsahuje Školní atlas Ameriky tematicky rozdělené mapy přírodních složek, obyvatelstva, hospodářství a historie. Celý kontinent je také zobrazen na podrobných obecně zeměpisných mapách. V atlase jsou zařazeny také cvičné strany, sloužící k procvičování učiva, seznam všech států se základními zeměpisnými charakteristikami a fotografická dvoustrana.

ÚVOD
Vytvoř si vlastní mapu Ameriky vnitřní strana obálky
Státy Ameriky, Zeměpisné rekordy 1

PŘÍRODA
Podnebné pásy 1 : 80 000 000 1
Úmoří a mořské proudy 1 : 80 000 000 2
Fyzická mapa 1 : 40 000 000 2–3
Šířková vegetační pásma 1 : 80 000 000 4–5
Průměrné roční srážky 1 : 80 000 000
Lednové teploty 1 : 80 000 000
Červencové teploty 1 : 80 000 000

OBYVATELSTVO
Politická mapa 1 : 40 000 000 6–7
Hustota zalidnění 1 : 80 000 000 8–9
Přirozený příůstek obyvatel 1 : 80 000 000
Jazyky 1 : 80 000 000
Náboženství 1 : 80 000 000

HOSPODÁŘSTVÍ
Zemědělství 1 : 80 000 000 10–11
Těžba a hospodářské oblasti 1 : 80 000 000
Doprava 1 : 80 000 000
Památky a cestovní ruch 1 : 80 000 000

OBYVATELSTVO
Amerika v polovině 16. století 1 : 80 000 000 12
Amerika v roce 1777 1 : 80 000 000

ADMINISTRATIVNÍ MAPA
USA, Kanada (administrativní mapa) 1 : 20 000 000 13

PŘÍLOHY
Foto-toulky po Americe 14–15
Rejstřík 16–20
Literatura, vysvětlivky 20
Vytvoř si vlastní mapu Ameriky vnitřní strana obálky

Vydala

Kartografie PRAHA, a. s.
Ostrovní 30, 110 00 Praha 1
tel.: 221 969 446
e-mail: info@kartografie.cz

Vydání

2018 – 3. vydání
2013 – 2. vydání
2005 – 1. vydání

Odpovědná redaktorka

RNDr. Lenka Olivová

Technická redaktorka

Ing. Jana Sládková

Koncepce

RNDr. Eva Klímová a Mgr. Petr Karas

Mapy

Mgr. Radek Churaň, Mgr. Vilém Petrunčík, Ing. Pavel Seemann, Ph.D.

Fotografie

J. Adamec, J. Dušek, J. Hušek, O. Karásek, V. Vilímek

Sazba a zlom

Blanka Holkovičová

Obálka

Ing. arch. Lucie Ernestová (studio GAO)

Tisk

Triangl, a.s.

Mapy © Kartografie PRAHA, a. s. 2005, 2018

Schválilo MŠMT č.j. MSMT-20305/2017 dne 1. září 2017 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání pro vzdělávací obor Zeměpis s dobou platnosti šest let.

Recenzovali

Mgr. Gabriela Himmelsbergerová, doc. RNDr. Hana Kühnlová, CSc., PaedDr. Jana Peštová (1. vydání), PaedDr. Jana Peštová (2. vydání), RNDr. Josef Herink (3. vydání)

ISBN 978-80-7393-441-5

Vkládání komentářů je uzavřeno