Školní atlas Ameriky

Amerika – školní atlas

Amerika – školní atlas

Vydání: 2015 (2. vydání, 1. dotisk)

Doložka MŠMT: Platná do 7. 10. 2017 (č. j. 10 939/2011-22/1)

Rozsah: 20 s., Vazba: sešitová
Formát: 230 × 320 mm, Papír: křída 100 g

ISBN: 978-80-7393-336-4, EAN: 9788073933364

Cena: 89,- Kč

Koupit s 10% slevou

 

Titul z edice sešitových atlasů kontinentů, které jsou určeny pro výuku zeměpisu na základních školách a víceletých gymnáziích. Atlas Ameriky doplňuje a rozšiřuje tématiku Školního atlasu světa.

Druhé vydání, které vyšlo v roce 2013, má platnou doložku MŠMT do roku 2017. V roce 2014 získal atlas ocenění Kartografické společnosti – Mapa roku 2013.

Novinky ve 2. vydání:

  • Aktualizace a revize všech map v atlase
  • Rozšířený seznam literatury a internetových odkazů
  • Nová moderní obálka
  • Doložka MŠMT prodloužena do roku 2017

Kontinent je podrobně představen obecně zeměpisnými mapami Severní a Jižní Ameriky. Tematicky je atlas rozdělen na mapy přírodní sféry, obyvatelstva a hospodářství, doplňuje je administrativní mapa USA a Kanady. V atlase jsou zařazeny také cvičné strany k hravému a oddychovému procvičování učiva, seznam všech států se základními zeměpisnými charakteristikami, fotografická dvoustrana a ilustrace typických hospodářských plodin Ameriky.


ÚVOD
Vytvoř si vlastní mapu Ameriky vnitřní strana obálky
Státy Ameriky, Zeměpisné rekordy 1

PŘÍRODA
Podnebné oblasti 1 : 80 000 000 1
Úmoří a mořské proudy 1 : 80 000 000 2
Obecně zeměpisná mapa 1 : 40 000 000 2–3
Šířková vegetační pásma 1 : 80 000 000 4–5
Průměrné roční srážky 1 : 80 000 000
Lednové teploty 1 : 80 000 000
Červencové teploty 1 : 80 000 000

OBYVATELSTVO
Politická mapa 1 : 80 000 000 6–7
Hustota zalidnění 1 : 80 000 000
Jazyky 1 : 80 000 000
Náboženství 1 : 80 000 000

HOSPODÁŘSTVÍ
Zemědělství 1 : 80 000 000 8–9
Těžba a hospodářské oblasti 1 : 80 000 000
Doprava 1 : 80 000 000
Památky a cestovní ruch 1 : 80 000 000

OBYVATELSTVO
Amerika v 16. století 1 : 80 000 000 10
Amerika v roce 1777 1 : 80 000 000

ADMINISTRATIVNÍ MAPA
USA, Kanada (administrativní mapa) 1 : 20 000 000 11

PŘÍLOHY
Foto-toulky po Americe 12–13
Co se pěstuje v Americe 14–15
Rejstřík 16–20
Literatura, vysvětlivky 20
Vytvoř si vlastní mapu Ameriky vnitřní strana obálky

Vydala

Kartografie PRAHA, a. s.
Ostrovní 30, 110 00 Praha 1
tel.: 221 969 446
e-mail: info@kartografie.cz

Vydání

2013 – 2. vydání
2005 – 1. vydání

Odpovědný redaktor

Mgr. Vilém Petrunčík

Technická redaktorka

Ing. Jana Sládková

Koncepce

RNDr. Eva Klímová a Mgr. Petr Karas

Mapy

Mgr. Vilém Petrunčík, Ing. Pavel Seemann

Ilustrace plodin

Milada Kudrnová-Papežová, ak. mal.

Fotografie

J. Adamec, J. Dušek, J. Hušek, O. Karásek, V. Vilímek

Grafické zpracování

Martin Vacek

Obálka

Ing. arch. Lucie Ernestová (studio GAO)

Tisk

Tiskárna Libertas, a. s. Praha

Mapy © Kartografie PRAHA, a. s. 2005, 2013

Ilustrace © M. Kudrnová-Papežová

Schválilo MŠMT č.j. 10 939/2011-22/1 dne 7. října 2011 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání pro vzdělávací obor Zeměpis s dobou platnosti šest let.

Recenzovali

Mgr. Gabriela Himmelsbergerová, doc. RNDr. Hana Kühnlová, CSc., PaedDr. Jana Peštová (1. vydání), PaedDr. Jana Peštová (2. vydání)

ISBN 978-80-7393-336-4

Vkládání komentářů je uzavřeno