Školní atlas Asie

Asie – školní atlas

Asie – školní atlas

Vydání: 2018 (4. vydání)

Doložka MŠMT: MSMT-20305/2017 dne 1. září 2017 (6 let)

Rozsah: 20 s., Vazba: sešitová
Formát: 230 × 320 mm, Papír: křída 100 g

ISBN: 978-80-7393-476-7, EAN: 9788073934767

Cena: 89,- Kč

Koupit s 10% slevou

 

Školní atlas Asie je jedním z atlasů světadílů, které doplňují a rozšiřují témata Školního atlasu světa. Vzhledem k jeho ucelenému obsahu, funguje i zcela samostatně, jako atlas zaměřený na největší světadíl na Zemi.

V roce 2018 vyšlo 4. vydání, které má platnou doložku MŠMT do roku 2023. Doložky jsou u všech našich školních titulů pravidelně prodlužovány.

Novinky ve 4. vydání:

  • Úpravy v politických a obecně zeměpisných mapách, týkající se hranic závislých a sporných území
  • Aktualizace a revize všech map v atlase
  • Aktualizace statistik států a rekordů světadílu
  • Doložka MŠMT prodloužena do roku 2023

Stejně jako ostatní atlasy z této řady, obsahuje Školní atlas Asie tematicky rozdělené mapy přírodních složek, obyvatelstva, hospodářství a historie. Celý kontinent je také zobrazen na podrobných obecně zeměpisných mapách. V atlase jsou zařazeny také cvičné strany, sloužící k procvičování učiva, seznam všech států se základními zeměpisnými charakteristikami a fotografická dvoustrana.

ÚVOD
Hrátky s mapou Asie 2. strana obálky
Státy Asie, Zeměpisné rekordy 1

PŘÍRODA
Podnebné oblasti 1 : 80 000 000 1
Úmoří a mořské proudy 1 : 80 000 000
Lednové teploty 1 : 80 000 000 2–3
Červencové teploty 1 : 80 000 000
Šířková vegetační pásma 1 : 80 000 000
Průměrné roční srážky 1 : 30 000 000
Fyzická mapa 1 : 40 000 000

OBYVATELSTVO
Politická mapa 1 : 80 000 000 4–5
Hustota zalidnění 1 : 80 000 000
Jazyky 1 : 80 000 000
Náboženství 1 : 80 000 000
Asie v roce 1914 1 : 80 000 000
Asie v letech 1945–1965 1 : 80 000 000

HOSPODÁŘSTVÍ
Zemědělství 1 : 80 000 000 6–7
Výživa obyvatelstva 1 : 80 000 000
Těžba a hospodářské oblasti 1 : 80 000 000
Doprava 1 : 80 000 000
Zahraniční obchod 1 : 80 000 000
Památky a cestovní ruch 1 : 80 000 000

OBECNĚ ZEMĚPISNÉ MAPY
Jihozápadní Asie 1 : 20 000 000 8–9
a) Blízký východ 1 : 5 000 000
Severní Asie 1 : 20 000 000 10–11
a) Kavkaz 1 : 7 500 000
Východní Asie 1 : 20 000 000 12
Jihovýchodní Asie 1 : 20 000 000 13

PŘÍLOHY
Foto-toulky po Asii 14
Rejstřík 15–20
Literatura, vysvětlivky 20
Vytvoř si vlastní mapu Asie 3. strana obálky

Vydala

Kartografie PRAHA, a. s.
Ostrovní 30, 110 00 Praha 1
tel.: 221 969 446
e-mail: info@kartografie.cz

Vydání

2018 – 4. vydání
2014 – 3. vydání
2009 – 2. vydání
2005 – 1. vydání

Odpovědný redaktor

Mgr. Jan Ptáček

Technická redaktorka

Ing. Jana Sládková

Koncepce

RNDr. Eva Klímová a Mgr. Petr Karas

Mapy

Mgr. Vilém Petrunčík, Ing. Pavel Seemann

Fotografie

I. Březina, M. Hurin, O. Karásek, Z. Thoma

Sazba a zlom

Blanka Holkovičová

Obálka

Ing. arch. Lucie Ernestová (studio GAO)

Tisk

Triangl, a. s.

Mapy © Kartografie PRAHA, a. s. 2005, 2014, 2018

Schválilo MŠMT č.j. MSMT-20305/2017 dne 1. září 2017 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání pro vzdělávací obor Zeměpis s dobou platnosti šest let.

Recenzovali

Mgr. Gabriela Himmelsbergerová, doc. RNDr. Hana Kühnlová, CSc., PaedDr. Jana Peštová (1. vydání), PaedDr. Jana Peštová (2. vydání), RNDr. Josef Herink (4. vydání)

ISBN 978-80-7393-476-7

Vkládání komentářů je uzavřeno