Školní atlas Evropy

Evropa – školní atlas

Evropa – školní atlas

Vydání: 2014 (2. vydání)

Doložka MŠMT: Platná do 26. 7. 2025 (č. j. MSMT-19821/2019)

Rozsah: 52 s., Vazba: sešitová
Formát: 230 × 320 mm, Papír: křída 100 g

ISBN: 978-80-7393-210-7, EAN: 9788073932107

Cena: 175,- Kč

Koupit s 10% slevou

 

Atlas je součástí ucelené řady zeměpisných atlasů světa, kontinentů a České republiky. Představuje Evropu z nejrůznějších pohledů – přírody a její ochrany, obyvatelstva, hospodářství i historie.

V roce 2014 vyšlo nové, v pořadí druhé, vydání, které prošlo podrobnou aktualizací všech zeměpisných údajů, zejména v tematických mapách zaměřených na obyvatelstvo a hospodářství, kde ke změnám dochází neustále.

Novinky ve 2. vydání:

  • Nově zpracovaná témata: průmysl, služby, internet, přírodní prostředí
  • Nejnovější politické uspořádání Evropy, včetně samostatného Kosova, Černé Hory nebo postupného rozšiřování eurozóny
  • Aktualizace a revize všech map v atlase
  • Rozšířený seznam literatury a internetových odkazů
  • Přepracovaná příloha Foto-toulky
  • Nová moderní obálka
  • Doložka MŠMT prodloužena do roku 2019

Světadíl je na mapách představen po všech stránkách (příroda, obyvatelstvo, historie, hospodářství). Jednotlivým oblastem Evropy jsou věnovány podrobné obecně zeměpisné mapy v měřítcích 1 : 4 000 000 nebo 1 : 5 000 000 (východní část 1 : 10 000 000). Podobně podrobně jsou zpracovány administrativní mapy jednotlivých zemí. V atlase jsou zařazeny cvičné strany k procvičování učiva vytvořením vlastní mapy. Podle vhodně volených otázek může žák samostatně do mapy popisovat důležité názvy a pojmy. Další otázky pak mohou vymýšlet sami učitelé.

ÚVOD
Hrátky s mapou Evropy vnitřní strana obálky
Státy Evropy 1

PŘÍRODA
Fyzická mapa 1 : 15 000 000 2–3
Geologická stavba 1 : 30 000 000 4–5
Půdní typy 1 : 30 000 000
Úmoří a mořské proudy 1 : 30 000 000
Šířková vegetační pásma 1 : 30 000 000
Podnebné oblasti 1 : 30 000 000 6–7
Průměrné roční srážky 1 : 30 000 000
Lednové teploty 1 : 30 000 000
Červencové teploty 1 : 30 000 000

OBYVATELSTVO
Politická mapa 1 : 15 000 000 8–9
Hustota zalidnění 1 : 30 000 000 10–11
Střední délka života 1 : 30 000 000
Jazyky 1 : 30 000 000
Náboženství 1 : 30 000 000

HISTORIE
Evropa v roce 1914 1 : 30 000 000 12–13
Evropa v roce 1937 1 : 30 000 000
Evropa v roce 1968 1 : 30 000 000
Evropská unie a NATO 1 : 30 000 000

HOSPODÁŘSTVÍ
Hospodářství 1 : 15 000 000 14–15
Průmysl a těžba 1 : 30 000 000
Výroba a spotřeba elektřiny 1 : 30 000 000
Zemědělství 1 : 15 000 000 16–17
Podíl zemědělství na tvorbě HDP 1 : 30 000 000
Výživa obyvatelstva 1 : 30 000 000
Doprava silniční 1 : 30 000 000 18–19
Doprava železniční 1 : 30 000 000
Doprava vodní a letecká 1 : 30 000 000
Doprava potrubní 1 : 30 000 000
Výdaje na školství 1 : 30 000 000 20–21
Výdaje na zdravotnictví 1 : 30 000 000
Podíl služeb na tvorbě HDP 1 : 30 000 000
Zahraniční obchod 1 : 30 000 000

TELEKOMUNIKACE, OCHRANA PŘÍRODY, CESTOVNÍ RUCH
Mobilní telefony 1 : 30 000 000 22
Internet 1 : 30 000 000
Ochrana přírody 1 : 30 000 000 23
Přírodní prostředí 1 : 30 000 000
Památky a cestovní ruch 1 : 15 000 000 24–25

OBECNĚ ZEMĚPISNÉ MAPY
Střední Evropa 1 : 4 000 000 26–27
Střední Evropa, Benelux (administrativní mapa) 1 : 4 000 000 28–29
Severní Evropa, Baltské státy 1 : 7 500 000 30
a) Těžba v Severním moři 1 : 10 000 000
Britské ostrovy 1 : 5 000 000 31
a) Island 1 : 7 500 000
Francie, Benelux 1 : 5 000 000 32
Velká Británie, Francie (administrativní mapa) 1 : 7 500 000 33
Španělsko, Portugalsko 1 : 5 500 000 34
Itálie, Slovinsko, Chorvatsko 1 : 5 000 000 35
a) Itálie (administrativní mapa) 1 : 8 000 000 36
b) Španělsko, Portuglasko (administrativní mapa) 1 : 8 000 000
c), d) Azory 1 : 8 000 000
e) Madeira 1 : 8 000 000
f) Kanárské ostrovy 1 : 12 000 000
g) Ceuta a Melilla 1 : 8 000 000
Balkán 1 : 5 000 000 37
a) Kréta 1 : 5 000 000
Východní Evropa 1 : 10 000 000 38–39

PŘÍLOHY
Foto-toulky 40–41
Rejstřík 42–51
Literatura, vysvětlivky 52
Vytvoř si vlastní mapu Evropy vnitřní strana obálky

Vydala

Kartografie PRAHA, a. s.
Ostrovní 30, 110 00 Praha 1
tel.: 221 969 446
e-mail: info@kartografie.cz

Vydání

2014 – 2. vydání
2006 – 1. vydání

Odpovědný redaktor

Ing. Pavel Seemann

Technická redaktorka

Ing. Jana Sládková

Koncepce

RNDr. Eva Klímová a Mgr. Jan Ptáček

Mapy

Mgr. Vilém Petrunčík, Ing. Pavel Seemann

Grafické zpracování

Blanka Holkovičová

Obálka

Ing. arch. Lucie Ernestová (studio GAO)

Tisk

Tiskárna Libertas, a. s.

Fotografie

© J. Anděl, Finecki/Fotky&Foto, P. Giraud/Wikipedia, Gouwenaar/Wikipedia, J. Hocek, Chorvatské turistické sdružení, ISIFA Image Service, O. Karásek, Nazzu/Fotky&Foto, F. Němec, J. Ptáček, J. Sekal, Soerfm/Wikipedia, Stockbksts/Fotky&Foto, S. Terfloth/Wikipedia, Wastesoul/Fotky&Foto

Mapy © Kartografie PRAHA, a. s. 2006, 2014.

Schválilo MŠMT č.j. MSMT-28050/2013 dne 23. března 2013 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Zeměpis s dobou platnosti šest let.

Recenzovali

Gabriela Himmelsbergerová, Hana Kühnlová, Jana Peštová (1. vydání), Vladimír Herber, Jana Kapounková (2. vydání)

ISBN 978-80-7393-210-7

Vkládání komentářů je uzavřeno