Školní atlas světa

Školní atlas světa

Vydání: 2019 (5. vydání)

Doložka MŠMT: Platná do 17. 6. 2025 (č. j. MSMT-24075/2018)

Rozsah: 184 s., Vazba: pevná
Formát: 230 × 320 mm, Papír: křída 100 g

ISBN: 978-80-7393-486-6, EAN: 9788073934866

Cena: 349,- Kč

Koupit tištěnou verzi s 10% slevou Koupit interaktivní verzi ve formátu Flexibooks

 

Nejprodávanější český školní atlas je univerzální pomůckou pro výuku, nejen zeměpisu, na všech stupních škol.

Páté vydání populárního Školního atlasu světa navazuje na úspěšná předchozí vydání, která vyšla v několika dotiscích. Atlas se nově stal produktem roku 2018 dle zájmu spotřebitelů na portálu heureka.cz. Získal také ocenění Kartografické společnosti – Mapa roku 2011 a v síti Rodinné knihkupectví se stal v roce 2008 nejprodávanější učebnicí.

Novinky v 5. vydání:

  • Nové téma: Spokojenost obyvatelstva.
  • Fyzická a administrativní mapa Česka.
  • Aktualizovaný přehled států a jejich charakteristik (např. Severní Makedonie, Nur-Sultan, atd.).
  • Nové a ještě názornější fotografie.

Atlas je rozdělen do tematických kapitol, které jsou navíc barevně rozlišeny, díky čemuž je orientace v mapách velmi usnadněna. V úvodní části jsou zpracovány nejnovější astronomické poznatky o vesmíru a sluneční soustavě.  Dále navazuje kapitola Svět s mnoha tematickými mapami, které se věnují přírodě, obyvatelstvu, hospodářství nebo prostředí, ve kterém lidé na Zemi žijí.

Části věnované jednotlivým světadílům obsahují podrobné obecně zeměpisné mapy, doplněné o rozšiřující tematické mapy. Zeměpisné učivo je doplněno také o historické mapy stěžejních etap vývoje jednotlivých kontinentů, umožňující využití v mezipředmětové výuce.

Mapovou část každého světadílu uvozují fotografické stránky se stručným charakterizujícím textem a s tabulkou geografických údajů.

Atlas je doplněn přehlednou tabulkou všech států a závislých území světa, tabulkami zeměpisných rekordů a rejstříkem, který čítá přes 13 000 názvů.

Páté vydání populárního Školního atlasu světa navazuje na úspěšná vydání z roku 2004, 2007, 2011 a 2017, která vyšla v několika dotiscích.

ÚVOD
Svět – Časová pásma přední předsádka
Kartografická zobrazení 7

VESMÍR
Sluneční soustava 8–9
Planeta Země – roční období, den a noc 10
Měsíc, jeho fáze a působení 11

SVĚT

 

Příroda
Fyzická mapa 1 : 80 000 000 12–13
Geologická mapa 1 : 90 000 000 14–15
Vývoj a pohyb kontinentů 1 : 250 000 000
Oceány a moře, typy ústí řek 1 : 80 000 000 16–17
Podnebné pásy, tlakové a větrné poměry 1 : 100 000 000 18–19
Lednové teploty 1 : 175 000 000
Červencové teploty 1 : 175 000 000
Šířková vegetační pásma 1 : 100 000 000 20–21
Průměrné roční srážky 1 : 175 000 000
Půdní typy 1 : 175 000 000
Využití půdy 1 : 100 000 000 22–23
Lesnatost, rozmanitost života 1 : 175 000 000
Ochrana přírody 1 : 175 000 000
Obyvatelstvo
Politická mapa 1 : 90 000 000 24–25
NATO 1 : 220 000 000
OECD 1 : 220 000 000
G8 1 : 220 000 000
Hustota zalidnění a městské aglomerace 1 : 100 000 000 26–27
Přirozený přírůstek obyvatel 1 : 150 000 000
Míra urbanizace 1 : 150 000 000
Jazyky 1 : 80 000 000 28–29
Úřední jazyky 1 : 150 000 000
Náboženství 1 : 150 000 000
Objevné cesty 1 : 80 000 000 30–31
Hospodářství
Hospodářství 1 : 80 000 000 32–33
Míra zadlužení 1 : 150 000 000
Hospodářství v makroregionech 1 : 150 000 000
Surovinové zdroje 1 : 80 000 000 34–35
Těžba, spotřeba a doprava ropy 1 : 150 000 000
Výroba a spotřeba elektřiny 1 : 150 000 000
Zahraniční obchod 1 : 80 000 000 36–37
Zaměstnanost v průmyslu a těžbě 1 : 250 000 000
Zaměstnanost v zemědělství 1 : 250 000 000
Zaměstnanost ve službách 1 : 250 000 000
Doprava 1 : 90 000 000 38–39
Železniční doprava 1 : 250 000 000
Silniční doprava 1 : 250 000 000
Letecká doprava 1 : 250 000 000
Mezinárodní vztahy
Cestovní ruch a ochrana památek 1 : 80 000 000 40–41
Výdaje na vzdělávání 1 : 150 000 000
Zahraniční pomoc 1 : 150 000 000
Kvalita života
Výživa obyvatel 1 : 80 000 000 42–43
Zdroje pitné vody 1 : 250 000 000
Míra svobody 1 : 250 000 000
Zaměstnanost žen 1 : 250 000 000
Spokojenost obyvatelstva 1 : 80 000 000 44–45

EVROPA

 

Úvodní dvoustrana 46–47
Příroda
Fyzická mapa 1 : 15 000 000 48–49
Lednové teploty 1 : 30 000 000 50–51
Červencové teploty 1 : 30 000 000
Průměrné roční srážky 1 : 30 000 000
Šířková vegetační pásma 1 : 30 000 000
Obyvatelstvo
Politická mapa 1 : 15 000 000 52–53
Jazyky 1 : 30 000 000
Náboženství 1 : 30 000 000
Evropa v roce 1914 1 : 30 000 000 54–55
Evropa v roce 1937 1 : 30 000 000
Evropa v roce 1968 1 : 30 000 000
Státy Evropské unie a NATO 1 : 30 000 000
Hustota zalidnění 1 : 15 000 000 56–57
Přirozený přírůstek obyvatel 1 : 30 000 000
Přírůstek obyvatel migrací 1 : 30 000 000
Hospodářství
Hospodářství 1 : 15 000 000 58–59
Produktivita průmyslu a těžby 1 : 30 000 000 60–61
Zahraniční obchod 1 : 30 000 000
Výroba a spotřeba elektřiny 1 : 30 000 000
Obnovitelné zdroje elektřiny 1 : 30 000 000
Zemědělství 1 : 15 000 000 62–63
Produktivita zemědělství 1 : 30 000 000
Produktivita služeb 1 : 30 000 000
Obecně zeměpisné mapy
Česko (fyzická mapa) 1 : 2 000 000 64–65
Česko (administrativní mapa) 1 : 2 000 000 66–67
Střední Evropa 1 : 4 000 000 68–69
Severní Evropa, Baltské státy 1 : 7 500 000 70
Britské ostrovy 1 : 5 000 000 71
a) Island 1 : 7 500 000
Francie, Benelux 1 : 5 000 000 72
Pyrenejský poloostrov 1 : 5 000 000 73
a) Kanárské ostrovy 1 : 5 000 000
Apeninský a Balkánský poloostrov 1 : 5 000 000 74–75
a) Kréta 1 : 5 000 000
Východní Evropa 1 : 10 000 000 76–77

ASIE
Úvodní dvoustrana 78–79
Příroda
Fyzická mapa 1 : 40 000 000 80–81
Průměrné roční srážky 1 : 80 000 000
Šířková vegetační pásma 1 : 80 000 000
Obyvatelstvo
Politická mapa 1 : 40 000 000 82–83
Asie v roce 1914 1 : 80 000 000
Asie v roce 1945–1965 1 : 80 000 000
Hustota zalidnění 1 : 40 000 000 84–85
Přirozený přírůstek obyvatel 1 : 80 000 000
Náboženství 1 : 80 000 000
Hospodářství
Hospodářství 1 : 40 000 000 86–87
a) Východní Čína, Korea a Japonsko 1 : 30 000 000
Produktivita průmyslu a těžby 1 : 80 000 000
Zahraniční obchod 1 : 80 000 000
Zemědělství 1 : 40 000 000 88–89
Produktivita zemědělství 1 : 80 000 000
Produktivita služeb 1 : 80 000 000
Obecně zeměpisné mapy
Jihozápadní a jižní Asie 1 : 20 000 000 90–91
a) Blízký východ 1 : 5 000 000
Severní Asie 1 : 20 000 000 92–93
a) Kavkaz 1 : 7 500 000
Čína a Mongolsko 1 : 20 000 000 94–95
Jihovýchodní Asie 1 : 20 000 000
Východní Čína, Korea, Japonsko 1 : 10 000 000 96–97

AFRIKA
Úvodní dvoustrana 98–99
Příroda
Fyzická mapa 1 : 40 000 000 100–101
Průměrné roční srážky 1 : 80 000 000
Šířková vegetační pásma 1 : 80 000 000
Obyvatelstvo
Afrika v roce 1923 1 : 80 000 000
Afrika v roce 1965 1 : 80 000 000
Politická mapa 1 : 40 000 000 102–103
Hustota zalidnění 1 : 80 000 000
Přirozený přírůstek obyvatel 1 : 80 000 000
Vzdělání, gramotnost 1 : 80 000 000
Zdravotnictví 1 : 80 000 000
Hospodářství
Hospodářství 1 : 40 000 000 104–105
Zemědělství 1 : 40 000 000
Obecně zeměpisné mapy
Severní Afrika 1 : 20 000 000 106–107
Jižní Afrika 1 : 20 000 000 108–109

AMERIKA
Úvodní dvoustrana 110–111
Příroda
Fyzická mapa (Severní Amerika) 1 : 40 000 000 112
Fyzická mapa (Jižní Amerika) 1 : 40 000 000 113
Průměrné roční srážky (Severní Amerika) 1 : 80 000 000 114
Průměrné roční srážky (Jižní Amerika) 1 : 80 000 000
Šířková vegetační pásma (Severní Amerika) 1 : 80 000 000
Šířková vegetační pásma (Jižní Amerika) 1 : 80 000 000
Obyvatelstvo
Severní Amerika v polovině 16. století 1 : 80 000 000 115
Jižní Amerika v polovině 16. století 1 : 80 000 000
Severní Amerika v roce 1777 1 : 80 000 000
Jižní Amerika v roce 1777 1 : 80 000 000
Politická mapa (Severní Amerika) 1 : 40 000 000 116
Politická mapa (Jižní Amerika) 1 : 40 000 000 117
Hustota zalidnění (Severní Amerika) 1 : 80 000 000 118
Hustota zalidnění (Jižní Amerika) 1 : 80 000 000
Přirozený přírůstek obyvatel (Severní Amerika) 1 : 80 000 000
Přirozený přírůstek obyvatel (Jižní Amerika) 1 : 80 000 000
Jazyky (Severní Amerika) 1 : 80 000 000 119
Jazyky (Jižní Amerika) 1 : 80 000 000
Náboženství (Severní Amerika) 1 : 80 000 000
Náboženství (Jižní Amerika) 1 : 80 000 000
Hospodářství
Hospodářství (Severní Amerika) 1 : 40 000 000 120
Hospodářství (Jižní Amerika) 1 : 40 000 000 121
Zemědělství (Severní Amerika) 1 : 40 000 000 122
Zemědělství (Jižní Amerika) 1 : 40 000 000 123
Obecně zeměpisné mapy
Severní Amerika 1 : 20 000 000 124–125
a) Havajské ostrovy 1 : 20 000 000
Severní Amerika (politická mapa) 1 : 20 000 000 126–127
a) Havajské ostrovy (politická mapa) 1 : 20 000 000
Jižní Amerika 1 : 20 000 000 128–129
a) Malé Antily 1 : 10 000 000

AUSTRÁLIE A OCEÁNIE
Úvodní dvoustrana 130–131
Příroda
Obecně zeměpisná mapa 1 : 40 000 000 132–133
Průměrné roční srážky 1 : 80 000 000
Šířková vegetační pásma 1 : 80 000 000
Obyvatelstvo
Přirozený přírůstek obyvatel 1 : 80 000 000
Obecně zeměpisné mapy
Austrálie, Nový Zéland 1 : 20 000 000 134–135
a) Samoa, Fidži 1 : 20 000 000
Hospodářství
Hospodářství 1 : 60 000 000
Zemědělství 1 : 60 000 000

POLÁRNÍ OBLASTI, OCEÁNY
Obecně zeměpisné mapy
Antarktida 1 : 40 000 000 136
Arktida 1 : 40 000 000 137
Atlantský a Indický oceán 1 : 50 000 000 138–139
Tichý oceán 1 : 50 000 000 140–141

PŘÍLOHY
Tabulka států a závislých území světa 142–143
Geografické tabulky – rekordy přírody 144–145
Astronomická tabulka – planety sluneční soustavy v číslech
Ukázky map a měřítek 146–147
Trendy současné kartografie 148–149
Seznam zkratek 150
Rejstřík 151–182
Použitá literatura, užitečné odkazy 183
Klad listů, Vysvětlivky zadní předsádka

Vydala

Kartografie PRAHA, a. s.
Ostrovní 30, 110 00 Praha 1
tel.: 221 969 446
e-mail: info@kartografie.cz

Vydání

2019 – 5. vydání

2017 – 4. vydání
2004 – 1. vydání

Koncepce díla

RNDr. Eva Klímová

Spolupráce na koncepci

doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., RNDr. Milan Holeček, RNDr. Vít Štěpánek, prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

Odborná spolupráce

RNDr. Vít Jančák, Ph.D. (zemědělství), doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc. (geologie), RNDr. Ludvík Kopačka, CSc. (hospodářství světa), doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D. (doprava), doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. (demografie), Ing. Antonín Rükl (astronomie), RNDr. Luděk Šefrna, CSc. (příroda), RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D. (zahraniční pomoc, administrativní mapy)

Lektoři

RNDr. Tomáš Beránek, CSc., Mgr. Monika Čechurová, Ph.D., Mgr. Petr Karas (P3K), RNDr. Otakar Krčmář, doc. Ing. Miroslav Mikšovský, CSc., RNDr. Irena Rybová, prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Recenze MŠMT

RNDr. Josef Herink, Mgr. Gabriela Himmelsbergerová, PaeDr. Jana Peštová, Mgr. Jan Šperl

Odpovědný redaktor

RNDr. Lenka Olivová

Odborná redakce a zpracování map

Mgr. Radek Churaň, Mgr. Vilém Petrunčík, Mgr. Jan Ptáček, Ing. Pavel Seemann, Ph.D.

Redakční práce

PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D., Ing. Petra Havelková, Blanka Holkovičová, Mgr. Radek Churaň, Mgr. Miloš Marek, RNDr. Lenka Olivová, Ing. Jana Sládková

Technická redaktorka

Ing. Jana Sládková

Design

Dr. Karel Kupka (P3K)

Sazba a zlom publikace

Blanka Holkovičová, Martin Vacek

Grafický návrh obálky

Ing. arch. Lucie Ernestová (studio GAO)

 

Fotografie na obálce

Carmelita Rodrigues, Unsplash.com; Francesco Ungaro, Unsplash.com; v2osk, Unsplash.com; Josh Rose, Unsplash.com

Fotografie

Evropa Robert Bye, Unsplash.com; Coldcreation, Wikipedia.com (CC BY-SA 2.5); Joergsam, Wikipedia.com (CC BY-SA 3.0); Micael Widell, Unsplash.com; Ilnur Kalimullin, Unsplash.com; Ilja Nedilko, Unsplash.com; Tim Trad, Unsplash.com; Asie Bharath Reddy, Unsplash.com; Carol Jeng, Unsplash.com; Jyotirmoy Gupta, Unsplash.com; Shrimpo1967, Wikipedia.com (CC BY-SA 2.0); Joss Woodhead, Unsplash.com; James Wheeler, Unsplash.com; Erik Eastman, Unsplash.com; Afrika Fynn Schmidt, Unsplash.com; Sneha, Unsplash.com; Nicolas Cool, Unsplash.com; Sergey Pestrev, Unsplash.com; Captureson, Unsplash.com; Matthew Cramblett, Unsplash.com; Amerika Pedro Lastra, Unsplash.com; Christoph Bengtsson, Unsplash.com; Persnickety Prints, Unsplash.com; Matt Gross, Unsplash.com; Christina Warner, Unsplash.com; Derek Oyen, Unsplash.com; Austrálie Erin A. Kirk-Cuomo, Wikipedia.com (CC BY-SA 2.0); Tyler Duston, Unsplash.com; Drew Farwell, Unsplash.com; Tobias Keller, Unsplash.com; Reiseuhu, Unsplash.com; Samuel Ferrara, Unsplash.com; Mark Galer, Unsplash.com

Tisk

Triangl, a. s., Praha

© Kartografie PRAHA, a. s., 2019
ISBN 978-80-7393-486-6

Vkládání komentářů je uzavřeno