Vlastivědné mapy

Vlastivědné mapy pro 1. stupeň ZŠ, 2016

Vlastivědné mapy – pro 1. st. ZŠ

Vydání: 2018 (3. vydání, 1. dotisk)

Doložka MŠMT: Platná do 6. 4. 2022 (č. j. MSMT-72/2016)

Rozsah: 5 dvoulistů (z toho jeden dvojitý rozkládací) a 2 listy laminovaných cvičných map
Vazba: volné listy v kartonové obálce s chlopněmi
Formát: 235 × 320 mm, Papír: křída 100 g

ISBN: 978-80-7393-356-2, EAN: 9788073933562

Cena: 119,- Kč

Koupit tištěnou verzi s 10% slevou Koupit interaktivní verzi ve formátu Flexibooks

 

Vlastivědné mapy jsou prvním z řady atlasů pro ZŠ, na které následně navazuje Školní atlas světa, Školní atlas České republiky a školní atlasy jednotlivých kontinentů.

Nepostradatelná pomůcka pro výuku vlastivědy vychází nově přepracovaná s doložkou Ministerstva školství do roku 2022. Vlastivědný soubor obsahuje všechny důležité mapy k seznámení se se světem kolem nás, od plánu obce, přes Česko, jeho sousedy, celou Evropu, svět, až po naši sluneční soustavu. Je rozdělen na samostatné dvoulisty, takže se s ním dětem snadno manipuluje a také orientace v jednotlivých tématech je díky barevnému rozlišení velmi snadná.

Základem souboru je velká rozkládací vlastivědná mapa Česka s ilustracemi nejvýznamnějších památek a zajímavých míst, kterou doplňují menší přehledné mapy – administrativní dělení, hospodářství, zemědělství, ochrana přírody a další. Druhý dvoulist je věnován hlavnímu městu Praze a také Brnu – moravské metropoli.  Samostatná část je věnována také historii a dějepisným mapám od období Velké Moravy až do roku 1993. Další dvoulisty stručně seznamují s Evropou, světem, sluneční soustavou a postavením planety Země v jejím rámci. Celý soubor pak doplňují čtyři laminované cvičné mapy zaměřené na Česko a Evropu. Bonusem do výuky je pak výsek ve tvaru republiky.

 • Ukázky map a měřítek
 • Velká vlastivědná mapa Česka
 • Fyzická a administrativní mapa Česka
 • Tematické mapy – průmysl, energetika, zemědělství, ochrana přírody, kulturní památky
 • Praha, Brno
 • Historie
 • Evropa a svět
 • Sluneční soustava a planeta Země
 • Cvičné mapy
 • Šablona s obrysem Česka

Novinky ve 3. vydání

 • Zcela nově přepracované a aktualizované všechny mapy
 • Nová fyzická, administrativní a vlastivědná mapa Česka
 • Mapa správních obvodů Prahy
 • Plánek pražského metra
 • Mapa Brno – dopravní uzel
 • Doložka MŠMT prodloužena do roku 2022.

 

ČESKO
Ukázky map a měřítek (1)
Administrativní dělení Česka; Fyzická mapa
Těžba, průmysl, energetika; Zemědělství
Ochrana přírody, Kulturní památky
Vlastivědná mapa

PRAHA, BRNO
Praha – hlavní město Česka (2)
Centrum Prahy
Brno – moravská metropole

HISTORIE
Žebříček českých dějin (3)
Vývoj českého státu
Vývoj republiky

EVROPA
Povrch a dělení Evropy (4)
Střední Evropa a sousedé Česka
Politická mapa Evropy

SVĚT
Sluneční soustava a planeta Země (5)
Světadíly a oceány
Politická mapa světa

CVIČNÉ MAPY
1. Vodstvo v Česku (6)
2. Sídla v Česku
3. Pohoří a vodstvo Evropy
4. Státy a města Evropy

Vydala

Kartografie PRAHA, a. s.
Ostrovní 30, 110 00 Praha 1
tel.: 221 969 446
e-mail: info@kartografie.cz

Vydání

2016 – 3. vydání
2010 – 2. vydání
2003 – 1. vydání

Odpovědný redaktor

RNDr. Lenka Olivová

Technická redaktorka

Ing. Jana Sládková

Koncepce

RNDr. Eva Klímová

Zpracování map

Mgr. Radek Churaň, Mgr. Miloš Marek, Ing. Luboš Matějů, Mgr. Vilém Petrunčík, Mgr. Jan Ptáček, Ing. Pavel Seemann

Ilustrace

Dagmar Ježková, Vilém Petrunčík, Jaroslav Staněk, Milada Svobodová a kolektiv

Grafická úprava

Martin Vacek

Tisk

Tiskárna Libertas, a. s., Praha

Mapy © Kartografie PRAHA, a. s. 2018

Schválilo MŠMT č. j. MSMT-72/2016 dne 6. dubna 2016 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět s dobou platnosti šest let.

Lektorovali

PaedDr. Věra Danielovská, Mgr. Aleš Franc, PhDr. Marie Krákorová, Mgr. Alena Rakoušová (1. a 2. vydání), Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc., PaedDr. Jaroslava Olšanská (3. vydání)

ISBN 978-80-7393-356-2

Vkládání komentářů je uzavřeno